Νομικές Υπηρεσίες

banner imagebanner image

 

Νομικές Υπηρεσίες


Το γραφείο μας αποτελείται από υπεύθυνους και καταξιωμένους στο χώρο συνεργάτες οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε σας υπόθεση. 

Νομικές Υπηρεσίες

  • Αστικό κώδικα
  • Ποινικό κώδικα
  • Διοικητικές υπηρεσίες
  • Εργατικές διαφορές
  • Συνταξιοδοτικές και συνταξιοδοτικά θέματα