Τα Γραφεία μας

banner imagebanner image

Λογιστικές - Φοροτεχνικές & Νομικές Υπηρεσίες


Στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, Ναρκίσσων 9, ο κ .Κολιάκης Λεωνίδας και οι συνεργάτες  του αναλαμβάνουν για εσάς λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες, ασφαλιστικά εργατικά, συντάξεις, συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικού για εκδόσεις αδειών και πιστοποιητικά, επικυρώσεις εντύπων, επίσημες μεταφράσεις, αλλά και νομικές υποθέσεις.
Το γραφείο μας αποτελείται από υπεύθυνους και καταξιωμένους στο χώρο συνεργάτες όπου αναλαμβάνουν λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες όπως οικονομική διαχείριση, διαχείριση  παγίων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, προϋπολογισμούς και προβλέψεις των επιχειρήσεων, φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, υπηρεσίες e-Taxis, επιδοτήσεις νέων επιχειρήσεων.
Αλλά αναλαμβάνουν και νομικές υπηρεσίες όπως Αστικό και Ποινικό κώδικα, διοικητικές υπηρεσίες, εργατικές διαφορές,
συνταξιοδοτικές και συνταξιοδοτικά θέματα.
Επίσης στην Πανόρμου 11-13 στην Αθήνα βρίσκεται και το δεύτερο γραφείο μας όπου εκεί υπεύθυνος είναι ο Γεώργιος Κολιάκης, αδελφός του Λεωνίδα Κολιάκη.

Άμεση, έγκυρη και εχέμυθη εξυπηρέτηση.