Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

banner imagebanner image

 

Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες


Το γραφείο μας αποτελείται από υπεύθυνους και καταξιωμένους στο χώρο συνεργάτες οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε σας υπόθεση. 

Λογιστικές Φορολογικές Υπηρεσίες

  • Οικονομική διαχείριση
  • Διαχείριση  παγίων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης
  • Προϋπολογισμούς και προβλέψεις των επιχειρήσεων
  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  • Υπηρεσίες e-Taxis
  • Επιδοτήσεις νέων επιχειρήσεων